Blog

Pencadlys newydd S4C – Canolfan Yr Egin

Canolfan-S4C-yr-Egin-300x177

Aethom ni i ddigwyddiad yr S4C yn y Sioe Frenhinol Cymru wythnos yma, er mwyn cael gwrando i’r sgwrs am ei bencadlys newydd. Mae’r cwmni yn bwriadu adeiladu yn Llanbedr Pont Steffan, ar tir Prifysgol y Drindod Dewi Sant.

Gwraidd y cynllun yma yw sefydlu cyfnewidfa amlddisgyblaethol, entrepreneuraidd a chreadigol a gais ymestyn ffiniau creadigrwydd. Bydd y canolfan wedi’i lleoli yn tref hynaf Cymru, ac yn dod ag S4C yn agosach at ei chynulleidfa graidd.

Pwrpas y digwyddiad oedd i ddathlu nid dim ond y menter newydd yma, ond hefyd y Sioe ei hun, y partneriaeth rhwng y Sioe a’r S4C, ac y iaith Cymraeg. Mae’r iaith yn hanfodol i’r Sioe Frenhinesol Cymru, sydd yn digwydd yn flynyddol yn Llanelwedd, ac yn rhan mawr o ddiwilliant ein wlad.

This slideshow requires JavaScript.

Wrth symud ymlaen, mae’r S4C yn bwriadu sicrhai bod ein iaith yn parhai, yn ogystal a cymryd pob cyfle er mwyn codi proffil y iaith Cymraeg. Gobeithiwn sbarduno buddsoddiad a lles economaidd yn Sir Gaerfyrddin a thu hwnt, gan adleoli gweithwyr o Gaerdydd i’r pencadlys newydd. Mae’r adeilad wedi’i drefnu i agor yn Ionawr 2018.

Rydyn ni fel cwmni yn gefnogi’r menter yma yn llwyr, am rydym hefyd yn gweithio ar draws Cymru, ac yn wastad edrych am gyfleoedd i sefydlu swyddfeydd yn y lefydd llai poblogaeth, (Coworking Where it Counts). Rydyn ni hefyd yn credu yn bwysicrwydd y iaith Cymraeg – felly hoffwn ddiolchu i S4C am y wahoddiad!